SVJ Pražská 1197

Pelhřimov

Zápis DV z 4.12.2002

Zápis ze schůze výboru Společenství vlastníků jednotek Pražská 1197, 1198 a 1199, dále jen „Společenství“

konané dne 4.12.2002 v ulici Pražská 1199.

Přítomni:         Ing.Čapek Jan, Kočerová Terezie, Ing.Zhorný Hynek, Aldorfová Stanislava

Výbor se sešel k první schůzi v souvislosti se zápisem Společenství do rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích ke dni 26.11.2002. Projednal a schválil jednomyslně tyto body:

1. Založení běžného účtu pro Společenství u banky GE Capital Bank

2. Převod finančních prostředků z bývalého družstva na nový účet Společenství

3. Pro rok 2003 nechat dům ve správě realitní kanceláře H.Koubská

4. Roční vyúčtování záloh na společnou elektřinu, výtah a studenou vodu za rok 2002 provést       ještě dle počtu osob užívajících byt. Odečet vody po domácnostech nechat zajistit fy:Trebií .

5. Pro rok 2003 provádět měsíční zálohy za teplo a TUV dle m2 vytápěné plochy     (vyhláška 224/2001 Sb.Min.průmyslu a obchodu). Platbu záloh na společnou elektřinu, výtah a studenou vodu provádět taktéž dle m2 plochy bytu. Pro spravedlivější rozúčtování nechat v příštím roce namontovat vodoměry na studenou vodu.

6. Nákup jednoho razítka Společenství

7. Místní poplatek za komunální odpad si bude platit každá domácnost sama.

8. Kabelovou televizi UPC si bude platit každá domácnost sama.

9. Funkci pokladníka bude zastávat paní Kočerová

Dále Výbor vzal na vědomí přihlášku k registraci Společenství u finančního úřadu a změnu zasílací adresy pro poštu, banku a finanční úřad na realitní kancelář.

V Pelhřimově dne 5.12.2002

Zapsal Ing.Čapek Jan