SVJ Pražská 1197

Pelhřimov

Zápisy SVJ z 2.6.2011

Zápis ze schůze výboru Společenství vlastníků jednotek Pražská 1197, 1198 a 1199

konané dne 21.4.2011 v rest. Sauna

Přítomni:         Ing.Čapek , Ing.Bucková, Kordovský

Nepřítomni: Kočerová

Výbor se sešel k 1. Schůzi v roce 2011 k projednání a schválení níže uvedených bodů.

  1. Na základě termínu příští inspekční prohlídky výtahů v roce 2012, která posoudí stav odstranění bezpečnostních závad stanovených v roce 2004 (nebyly), rozhodl Výbor vzhledem k počtu bezpečnostních rizik navrhnout Shromáždění celkovou rekonstrukci stávajících výtahů. A to v pořadí rok 2011 čp.1998, rok 2012 čp.1997. Výtah na čp.1999 dle finanční situace ve fondu oprav.
  2. Vzhledem k ukončení volebního období Výboru, provést na příštím Shromáždění volbu nových členů.
  3. Výbor stanovil datum svolání Shromáždění k projednání bodů 1-2 na čtvrtek 2.6.2011 v 18.30 do rest.„Sauna“.
  4. Výbor neschválil osazení průduchu z digestorů ventilačními turbínami. Schválil provést nátěrem renovaci celé střechy, náklady cca 65.000Kč.
  5. Výbor schválil provést výměnu Interkomů. Varianty s videofonem či bez nechat na Shromáždění.
  6. Ohledně stromu rostoucího před okny čp.1997 doporučuje Výbor k jeho odstranění sepsat petici.
  7. Výbor vzal na vědomí změnu uklizečky na 1197 a zároveň pověřil p.Čapka zajištění umytí oken na chodbách. Odměna byla stanovena za všechny okna 3000Kč.

V Pelhřimově dne 7.5.2011

Zapsal Ing.Čapek Jan