Vyúčtování tepla

K dnešnímu dni byla většina přeplatků za služby vyrovnána.